Archive for 2 martie 2011

Ion Vianu: Gândirea congelată

2 martie 2011

„Azi nu trăim într-o democraţie de tip tradiţional-burghez; trăim în postcomunism, într-o societate cu reguli speciale, în care fuga de libertate se preface în nostalgia sclaviei.”

„Gândirea contemporană din Est (şi mai cu seamă din România) ne apare congelată, incapabilă de soluţii, tot astfel cum este societatea lipsită de energia de-a protesta. Nici măcar de proiecte utopice nu avem parte, necum de un proiect documentat. Trăim pe o banchiză intelectuală, iar perspectiva dezgheţului nu se întrevede. Trăim în stupoare, paralizaţi.”

Ioan Vianu, „Gândirea congelată”, în 22, 1 martie 2011

Speedflying

2 martie 2011

http://www.youtube.com/halvorangvik#p/u/4/UwWLnaME0CI

Wikipedia tipărită – 5.000 de pagini

2 martie 2011

http://mortu.eu/wikipedia-acum-si-in-print.html