Archive for 3 mai 2008

Tuşă

3 mai 2008

Politica

3 mai 2008

Václav Havel: “În ultimii cincisprezece ani de nenumărate ori am avut ocazia să mă conving cît de important este ca, într-o situaţie democrată, politica să nu fie doar o simplă tehnologie a puterii, ci un serviciu real adus cetăţenilor, un serviciu care să ţină cont de ordinea morală aflată deasupra noastră, de interesele de lungă durată ale neamului omenesc, prin urmare nu numai de ceea ce place opiniei publice în momentul dat şi care refuză să se transforme doar într-un joc de diverse interese particulare sau ţeluri pragmatice, în spatele cărora se ascunde de fapt un singur lucru: efortul de a se menţine cu orice preţ la cîrmă.”

Ziarul de duminică, Nr. 13 (395), 4 aprilie 2008

Să fii pătrat…

3 mai 2008

“Rar şi cu greu se întîmplă, spunea el mai tîrziu, să reuneşti toate calităţile necesare unui mare general. Lucrul cel mai de dorit, şi care îl scotea imediat pe orice om din rîndul mulţimii, era echilibrul dintre inteligenţă sau talent şi caracter sau curaj; este ceea ce el numea să fii pătrat atît la bază cît şi la înălţime. Dacă curajul era cu mult mai mare, generalul acţiona greşit, dincolo de intenţiile lui; şi, dimpotrivă, nu îndrăznea să-şi îndeplineasă planurile, dacă caracterul sau curajul rămîneau mai prejos de inteligenţă. El cita ca exemplu pe vice-rege, la care acest echilibru era singurul merit, şi era totuşi de ajuns ca să-l facă un om cu totul deosebit. […]

Cît despre curajul moral, zicea el, i se întîmplase foarte rar să întîlnească curajul de la ora două după miezul nopţii; adică acel curaj al neprevăzutului, care, în ciuda evenimentelor celor mai neaşteptate, îţi lasă totuşi neatinsă libertatea de gîndire, de judecată, şi de hotărîre.”

(Las Cases, Memorialul din Sfînta-Elena)

Gunoi (ca la piaţă)

3 mai 2008

În staţia de tramvai de la Piaţa Mare din Oradea.