Archive for 20 aprilie 2008

13 postări în Top 100 (20.04.2008)

20 aprilie 2008

20 aprilie 2008, 23.00

4. S-a terminat şi dosariada noastră?
8. Felicitare de Florii
11. Decalogul tunisian
22. Amintiri cu Feri bacsi
38. Donatism si invatatura pentru istorie – Sorin Sabou
43. Dl. Inexactitate (7) – Subiectiv, aproximativ, inexact
48. Intrarea in Ierusalim – Blestemarea smochinului
56. Interviu cu Micul Teolog îmbătrânit de zile !
61. In vremuri ca acestea…
73. Rod(n)icind Flori(i)le
75. Timpul din care am venit
85. Secretele „Saptamanii Mari!”
92. Flori pentru flori

Trei versete din Biblie (20.04.2008)

20 aprilie 2008

Isus: Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine, după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora, pe care I i-ai dat Tu. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.

Ioan 17:1-3

3 postări în Top 10 (20.04.2008)

20 aprilie 2008

20 aprilie 2008, 14.05

2. S-a terminat şi dosariada noastră?
7. Felicitare de Florii
10. Decalogul tunisian

Biblioterapie pentru dezideologizare

20 aprilie 2008

Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţînd draci în Numele Tău; şi l-am oprit, pentru că nu merge după noi.

Isus: Nu-l opriţi, fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi.

(Luca 9:49-50)

The most attacked doctrine in Christianity

20 aprilie 2008

The April 15-17 conference in Louisville, Ky., was the second time well-known and respected theologians came together to encourage thousands of other pastors to stand for the Gospel of Jesus Christ at a time when more people are rejecting absolute truth. John MacArthur, author and pastor-teacher of Grace Community Church in Sun Valley, Calif., called the doctrine of human unwillingness and inability perhaps the most attacked doctrine in Christianity.

The Christian Post

Turul blogurilor (20.04.2008) – Mania agresivităţii (ideologice)

20 aprilie 2008

Pătrăţosu: “Am urmărit pentru trei ani ‘evoluţia’ lui Rick Warren. Mi-e lene să expun acum concluziile. Cine vrea să piardă timpul să îl creadă!” (9 aprilie)

Întotdeauna m-au uimit astfel de “decrete”. Uneori i-am privit cu inocent respect pe cei care postulau astfel de “axiome”. La anii maturităţii, însă, sentimentele mele sînt amestecate, sau, cel puţin, apreciez astfel de chestiuni cu totul altfel: în nuanţe şi în grade. Pe unii îi respect pentru efortul cunoaşterii şi pentru discernămîntul cu care hotărăsc ce să facă cu cunoaşterea dobîndită. Acest lucru nu e valabil pentru numeroasele situaţii în care Marius Cruceru, cu siguranţă unul dintre cei mai interesanţi baptişti români, îşi permite să facă în public astfel de afirmaţii categorice FĂRĂ să facă efortul de a prezenta argumente. În cazul de faţă, nu putem decît să ne exprimăm exasperarea că, după trei ani (sic!) de urmărire a evoluţiei lui Rick Warren, îi e lene să expună concluziile.

De fapt, cum s-a exprimat în alte ocazii şi contexte, Pătrăţosului îi e lene să-şi citească propriile comentarii de pe blog sau mesajele mele (publice) lungi la adresa lui, aşadar am destule rezerve în legătură cu cei… trei ani.

Spre deosebire însă de chestiunile aşa-zise personale dintre noi sau de comentariile obosite de seară (care se adună pe blog), chestiunile referitoare la liderii religioşi sînt foarte importante pentru spaţiul confesional şi trebuie să le acordăm atenţia cuvenită. Trebuie să ne ferim, cu toată energia, de a face afirmaţii neînsoţite de argumente. Ba chiar şi cînd sînt însoţite de argumente cuvintele noastre pot fi pîine sau… piatră.

Spuneam că pe unii îi respect pentru că apar cu afirmaţii publice DOAR cînd au ajuns la o anumită cunoaştere şi la un discernămînt în ceea ce priveşte diseminarea ei publică. Mai sînt diverse aspecte care merită apreciate: ironia bine dozată şi folosită la momentul potrivit, manifestarea spiritului critic în conformitate cu motivaţii nobile, folosirea contextului pentru producerea unui (scurt) text remarcabil, inducerea unui spirit pozitiv (de masă), motivarea unor tineri pe termen lung, proclamarea adevărului în ciuda conştientizării consecinţelor care vor trebui suportate, creativitatea ca vehicol pentru transmiterea valorilor, modestia etc.

Revenind la penultimul sac de box al Pătrăţosului – Rick Warren –, să remarcăm că, la fel ca şi în cazul multor altor postări, agresivitatea indusă de blogger – “…dacă citeşti cartea lui Rick cu Biblia în mînă. Pune-le una lîngă cealaltă şi vei vedea că este vorba de o altă evanghelie. Foarte frumos prezentată, dar este alta…” (10 aprilie) – e amplificată de comentatori: “Rick Warren e un pericol pentru biserică” şi, o dată dată direcţia ideologică pentru comentarii, nu mai sînt luate în seamă mărturii de felul: “Pe mine m-a stimulat şi m-a crescut mult, f mult cartea lui “Viaţa condusă de scopuri”, chiar dacă nu am aplicat metoda lui cu 40 de zile dar cartea mi-a plăcut cred că mai mult ca orice carte în acea etapă a vieţii mele.”

Dacă înţeleg bine, Marius Cruceru vrea să contracareze fascinaţia pe care cei ca Rick Warren o au asupra oamenilor. Dacă cumva nu m-aţi înţeles bine, eu vreau să contracarez fascinaţia pe care cei ca Marius Cruceru o au asupra oamenilor…

Ultimul sac de box al Pătrăţosului este cea de-a doua conferinţă a lui Josh McDowell, la care a concertat grupul Proconsul. Pătrăţosu nu aruncă primul cu piatra, dar e cel care are pietrele deja adunate.

“…a reacţionat cineva! Bravo Mihail, războinicule!” – cu aceste cuvinte şi-a început Pătrăţosu ultima campanie de denigrare. Aceasta este, chiar din aceste prime cuvinte, o exagerare. Păi “războinicul” Mihail precizase de la început, pe blogul lui: “Cu părere de rău trebuie să spun că nu am participat la această întâlnire iar informaţiile oferite pe acest blog deci nu sunt de primă mână ci doar din mărturiile orale sau scrise la care am putut avea acces.” La rândul lui, Mihail e doar cel care postează un mesaj al lui Daniel Mercioniu. Deci, “mărturiile orale sau scrise” la care a avut acces Mihai “războinicul” E. Mărturiile E una singură – de fapt, aşa cum precizează la sfîrşit autorul, o opinie personală:

“Tot ce am scris reprezintă o opinie personală, care poate diferi de alte opinii la fel de personale.”

Dacă discuţiile ar fi generate la acest nivel de opinii personale, ne-am putea bucura cu toţii de varietatea opiniilor. Şi am accepta mai uşor, Doamne-ajută!, că există diverse opinii personale, diverse perspective, diverse unghiuri de vedere (şi interese) asupra unui eveniment.

Dar mania agresivităţii ideologice (cel mai bine reprezentată pe blogul Pătrăţosului şi cel mai indecent prezentă pe blogul Vindecătorului) ridică imediat discuţiile de la nivelul opiniei personale la nivelul afirmaţiilor axiologice. În cazul menţionat, cel mai bine e evidenţiată de gura slobodă (ca să nu zic spurcată) a unei binecunoscute componente feminine din haita pătrăţoşilor, care, pe blogul “războinicului” Mihail, postulează: “Amestecătura aceasta nu e altceva decât BLASFEMIE.” (19 aprilie).

Iar pe blogul Pătrăţosului acesta nu prea ştia cum de s-a ajuns, la comentarii, să fie menţionat cuvîntul “eretic” lîngă numele lui Beni Fărăgău!

Cea mai perversă consecinţă a maniei agresivităţii ideologice o constituie oboseala care se instalează în noi tocmai cînd ar trebui să începem dezbaterile publice care să fie spre folosul tuturor. Chestiunea ridicată de Marius Cruceru (şi nu doar de el) despre ce înseamnă “relevanţă” e o chestiune foarte importantă pentru mediul evanghelic (teologic). “Amestecătura” de la ultima conferinţă a lui Josh McDowell ar putea fi un bun caz de studiu, dacă am face efortul de a identifica diferite aspecte ale chestiunii şi dacă am folosi maniere dialogale.

Este evident însă că o cultură a dialogului de dobîndeşte în timp. Deocamdată, precum am spus şi altădată, din perspectiva maniei agresivităţii ideologice, evanghelicii români nu sînt pregătiţi pentru spaţiul public: reacţionează rapid la stimuli interni şi externi. Şi, la fel de rapid, pun etichete ideologice. Astfel că e descurajant pentru mulţi să se implice în discuţii. Dar dacă nu se implică în discuţii, cum vor dobîndi cultura dialogului?

Situaţia pare a fi asemănătoare celei în care mulţi oameni, în această lume, stau pe marginea rîului sau a piscinei, pentru că nu ştiu să înoate. Dar dacă nu intră în apă, cum vor învăţa să înoate? Iar cei care vor învăţa, într-un tîrziu, să înoate, ar trebui să nu uite că există diferite stiluri de înotat şi diferite niveluri de competenţă la înotat – unii sînt recunoscuţi, pentru un timp relativ scurt, campioni olimpici sau mondiali.

7 postări în Top 50 (20.04.2008)

20 aprilie 2008

20 aprilie 2008, 08.30

1. S-a terminat şi dosariada noastră?

“Probabil că da. Acum este foarte convenabil să ne numim şi noi “preoţi”. Ei au scăpat. Nu vă vine să credeţi? Uitaţi AICI [Deputaţii jurişti: Preoţii nu mai pot fi verificaţi la dosare]. Bravo dînşilor. S-au “descurcat”. Aşa-i românul, se descurcă. Le încurcă greu, dar le descurcă repede.

Acum problema noastră teologică şi practică este dacă pastorul din mediul evanghelic este asimilabil preotului care slujeşte în bisericile tradiţionale. Dacă da, e bine! Dacă nu, avem încă bătăi de cap! Eu nu cred că da, dar vor fi destule voci care vor spune “că da!”

Şi aşa sîntem noi clericali în practică, nu? Şi aşa numai la nivelul declarativ mărturisim preoţia tuturor credincioşilor… Deci?”

11. Decalogul tunisian

“Domnule Mănăstireanu… Nu vă urăsc nici măcar ideile, pentru că n-am urît în viaţa mea pe nimeni şi nimic şi asta o spun astăzi, cînd ne pregătim să intrăm în Săptămîna Mare. Am dreptul să gîndesc cu glas tare, să scriu răspicat ce cred, să mă educ şi să mă răzgîndesc în urma răspunsurilor pe care le le primesc, dacă ele există şi dacă mă conving că nu am dreptate.

Poziţia pe care vă situaţi dumneavoastră, cu tot baletul planetar şi agitaţia ecumenică, cu blogul şi cărţile pe care le-aţi scris şi le veţi scrie- toate acestea pe mine nu mă interesează. Sunteţi prototipul a ceea ce eu mulţumesc Domnului că nu sunt, dar asta nu înseamnă că dvs. nu trebuie să vă simţiţi bine.”

16. Amintiri cu Feri bacsi

“Pastorul Visky, sau Feri bacsi (unchiul Feri), cum îi spun prietenii, făcuse într-adevăr şapte ani de puşcărie comunistă între anii 1958–1964, din cei 22 de ani la care fusese condamnat, acuzat pe nedrept de crima de înaltă trădare.

L-am cunoscut pe Feri bacsi la începutul anilor şaptezeci, prin intermediul fetelor lui, Lidia şi Maria Magdalena (sau Hugy, cum o dezmierdau cei apropiaţi), care studiau în vremea aceea la Universitatea din Iaşi şi se închinau împreună cu noi în biserica baptistă. Ne-am împrietenit repede. M-a impresionat imediat spiritualitatea lor substanţial diferită de cea din propria tradiţie eclesială. Aveam să aflu mai tîrziu că era vorba de spiritualitatea reformei magisteriale, fundamentată pe centralitatea harului, în contrast cu accentul pus pe propriile eforturi de sfinţire în spiritualitatea de sorginte arminiană pe care o cunoscusem în biserica mea.”

31. La mulţi ani de sfintele Florii! (sau finicul care mântuieşte camelii)

“Ramura de finic, aruncată în praful drumului şi călcată în picioare, s-a uscat. Apare azi, sub forma florilor din numele noastre.

Ramura de finic a mântuit florile din numele noastre. Bucuria noastră, aidoma oricărei bucurii omeneşti, moare odată cu noi. Însoţirea finicului cu numele noastre se va pierde odată cu fiinţele noastre, ca orice însoţire omenească.

Finicul mântuieşte camelii, dar moare odată cu ele. Isus Hristos moare odată cu oamenii pentru a-i învia cu Sine odată!”

32. Cu ocaua mică

“De câte ori n-am zis: nu-i drept, nu-i corect? Nu mi-a dat nota pe merit. Lui i-a dat mai uşor decât mie.

De câte ori suntem convinşi că dreptatea este de partea noastră şi o împărţim după propria măsură, fără a ne gândi că singura oca dreaptă este a Celui de Sus?

– Ca o potârniche care cloceşte nişte ouă pe care nu le-a ouat ea, aşa este cel ce agoniseşte bogăţii pe nedrept. (Ier 17, 11)

– Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. (Prov 20, 10)

Nedreptatea e pentru fiecare dintre noi ca o a doua natură. Şi dacă nu cântărim la propriu produse cu o greutate mai mică, arătăm cu degetul, condamnăm tot ce nu se potriveşte cu propria dreptate, cu propria măsură.”

33. Dl. Inexactitate (7) – Subiectiv, aproximativ, inexact

“…abia acum ajungem la punctul cel mai însemnat al celor spuse. Dl. Inexactitate nu e decît o poartă spre un mediu care, în mod inept, încearcă să-şi ascundă deficienţele, nereuşitele şi tîmpeniile. Cei care nu văd decît o polemică între Pătrăţosu şi Rotundu sînt total depăşiţi de problematică, context, obiective.

Întrebarea care trebuie pusă nu se referă la Marius Cruceru (şi cu atît mai puţin la Alin Cristea), ci la mediul al cărui exponent este Marius Cruceru, fie că ne referim la contextul orădean, fie că ne referim la situaţia din întreaga ţară.

Ipoteza de lucru, cel puţin a mea, este următoarea:

Practicile “subiective, aproximative, personale, ludice, inexacte” reprezintă caracteristici ale unor oameni sau ale unor instituţii?

38. Floriile – iubirea Domnului Iisus

“Unii fac imprudenţa să creadă că oamenii îl întâmpinau cu cinste şi credinţă pe Hristos. Fals! Unde sunt cuvintele lor de laudă, peste numai câteva zile? Cum de s-au întors aşa de’o dată, nimeni nu mai era pentru El, toţi strigau “Răstigneşte-l !”. Cum aşa? Oamenii se bucurau de fapt petru ei. Vedeau în Iisus un eliberator politic, care să le dea mai multă pâine pe masă şi să ridice robia romană. Oamenii vorbeau frumos lui Hristos, dar se aveau pe ei în vedere. Cu toate acestea, măcar că ştia, Iisus i-a iubit până la capăt.”