Archive for 8 aprilie 2008

Habacuc (3)

8 aprilie 2008

Îi atribuim lui Dumnezeu victoriile noastre. Dar eşecurile? De multe ori, noi, ca Biserică, credem că a-L cunoaşte pe Dumnezeu este opţional. Dacă Dumnezeu nu i-a răspuns lui Habacuc, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu răspunde. Dar răspunsul Lui nu e în conformitate cu aşteptările noastre, ci cu planul Său.

Rugăciunea lui Habacuc din capitolul 3 conţine o teofanie – termen care se referă la acele apariţii lui Dumnezeu în Vechiul Testament în care elementul fizic este foarte puternic reprezentat. Pentru cel credincios observarea atentă a lucrurilor divine, în măreţia lor, duce la o înţelegere a scopurilor lui Dumnezeu.

Este evidentă o tranformare în fiinţa profetului, care îşi încheie cartea profetică într-un registru pozitiv, proclamînd faptul că nu este absolut nimic care poate să-i micşoreze bucuria în Domnul:

“Chiar dacă smochinul nu va înflori,
viţa nu va da nici un rod,
rodul măslinului va lipsi,
şi cîmpiile nu vor da hrană,
oile vor pieri din staule,
şi nu vor mai fi boi la grajduri,

eu tot mă voi bucura în Domnul,
mă voi bucura în Dumnezeul mîntuirii mele!”