Archive for 2 ianuarie 2008

Rugăciune de aderare

2 ianuarie 2008

Părintele nostru ceresc,
Îţi mulţumim pentru pacea din inimi
Care ne face să avem îndrăzneală la Tine
Acea pace a cărei glorioasă perfecţiune
Nu poate fi înţeleasă pe deplin de vreo fiinţă creată

Părintele nostru ceresc,
Îţi mulţumim pentru pacea din familii
Acolo unde copiii respectă autoritatea duhovnicească a părinţilor
Iar părinţii nu-şi întărîtă copiii la mînie

Părintele nostru ceresc,
Îţi mulţumim pentru pacea din bisericile
În care credincioşii formează un Trup
Şi privesc ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei lor

Părintele nostru ceresc,
Ne rugăm pentru poporul nostru
Să aibă o astfel de strategie a păcii

Alin Cristea, Oradea

Duminică, 24.11.2002